Få et kvalificeret el-eftersyn hos Helsingør El-Teknik

Hos Helsingør EL-Teknik tilbyder vi forbindelse med fraflytning eller tilflytning et professionelt og grundigt el-eftersyn af enhver el-installationer på ejendommen. Vi står altid klar til at hjælpe –  kontakt os på telefon ☎️49 10 95 65 eller send en mail til. info@helsingor-elteknik.dk. Vi laver el-eftersyn fra Helsingør til Espergærde, Humlebæk og Fredensborg.

Det lovpligtige el-eftersyn

Fra 1. maj 2012 er det lovpligtigt at få lavet et el-eftersyn i forbindelse med hushandler, hvor der skal tegnes en ejerskifteforsikring.

Et el-eftersyn er en stikprøvevis gennemgang af boligens el-installationer, hvor de tilgængelige installationer undersøges. Et el-eftersyn må kun udføres af autoriserede el-installationsvirksomheder, og her står vores autoriserede installatører hos Helsingør EL-Teknik klar til at hjælpe dig..

 

El-eftersyn Fredensborg, Helsingør, Espergærde
El-eftersyn

EL-eftersyn – Hvorfor skal jeg have det?

Et el-eftersyn sikrer, at parterne i en bolighandel opnår vished for elinstallationernes el-sikkerhedsmæssige tilstand. Ved at vælge Helsingør El-Teknik til at udføre dit el-eftersyn, kan du vide dig sikker på, at el-eftersynet bliver udført af en kvalificeret og erfaren fagspecialist. Helsingør El-Teknik er en autoriseret elinstallationsvirksomhed, der er medlem af TEKNIQ Installatørernes Organisation.

Hvis el-eftersynet påviser, at der er ulovlige elinstallationer i boligen eller funktionssvigt, kan Helsingør El-Teknik desuden give et overslag eller et skøn på prisen for at udbedre forholdene.

Prisen for et el-eftersyn er afhængig af ejendommens størrelse samt om ejendommen er opført før eller efter 1. januar 2001.

Er du interesseret i at høre mere om el-eftersyn, kontakt os på telefon ☎️49 10 95 65 eller send en mail til. info@helsingor-elteknik.dk. Vi laver el-eftersyn fra Helsingør til Espergærde, Humlebæk og Fredensborg.

1 ud af 4 brande opstår i elinstallationer

Et el-eftersyn er blevet et lovkrav, fordi der i de seneste årtier opstår flere og flere brande pga. defekte eller ulovlige elinstallationer. El-eftersynet er derfor med til at øge sikkerheden. Vi kan identificere og udbedre/udskifte de mange ulovlige og potentielt farlige installationer inden der opstår brand.

Hvad består et el-eftersyn af?

Gennemgang af boligens el-installationer omfatter en kontrol af blandt andet eltavler, herunder kontrol af fejlstrømsafbrydere. Endvidere kontrol af blandt andet materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag, lavvoltsinstallationer, kontrol af elinstallationers dimensionering samt kontrol af beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele. Installationsmateriel bag aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne skal undersøges stikprøvevis.

Et el-eftersyn indeholder ikke:

  • Bagatelagtige forhold – herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke kan antages at påvirke elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt.
  • Dele af installationen, som ikke kan efterses.
  • Elinstallationer uden for selve bygningen.
  • Hårde hvidevarer.
  • Andre brugsgenstande – bortset fra indbygningslamper og fastmonterede brugsgenstande, der anvendes til for eksempel rumopvarmning.
  • En vurdering af om elinstallationerne er tidsvarende.
elektriker helsingør
El-eftersyn Helsingør

Hvad betyder el-rapportens anmærkninger?

IB: Ingen bemærkninger

KO: Kosmetiske skader – ikke af stor betydning

K1:Mindre alvorlig fejl/skade – er ikke en ‘farlig’ skade (endnu)

K2:Alvorlig skade – det kan være et ulovligt forhold, som kan udvikle sig til noget seriøst på kortere sigt. Her anbefales, at du retter op på fejlen eller skaden hurtigst muligt.

K3:Kritisk fejl/skade (ulovligt forhold) – en k3’er er oftest en fejl/skade, der er så farlig, at den skal udbedres så hurtigt som muligt. Denne fejlanmærkning kan indebære fare for personskade eller brand, og vil forårsage installationssvigt. Det anbefales, at du får en K3’er udbedret øjeblikkeligt.

UN:Undersøges nærmere – helt konkret betyder det, at vi ikke har været i stand til at vurdere installationens stand – enten pga. uforudsete eller manglende adgangsforhold.

 

Helsingør EL-Teknik – godkendt til at udarbejde el-rapporter

Vi er godkendt til at udføre el-eftersyn og til at udarbejde el-rapporter ved bolighandel og overholder dermed alle Sikkerhedsstyrelsens krav. Vi kører ud fra vores hovedkontor i Kvistgård til områder i og omkring Helsingør, Humlebæk, Fredensborg, Espergærde og Snekkersten.

Få et uforpligtende tilbud på en el-eftersynsrapport –  kontakt os på telefon ☎️49 10 95 65 eller send en mail til. info@helsingor-elteknik.dk. Vi laver el-eftersyn fra Helsingør til Espergærde, Humlebæk og Fredensborg.

Kontakt os

Find os

Helsingør El-Teknik ApS
v/ Søren Gert Larsen
Egeskovvej 6 D
3490 Kvistgård

CVR-nr. 33356374
info@helsingor-elteknik.dk
Tlf. 49 10 95 65