logo 125x970

solceller003 a

Solceller
På bare en time modtager jorden mere energi fra solen end samtlige verdens lande forbruger på et helt år. Hvorfor ikke udnytte dette til at producere billig og CO2 fri el?

Med et solcelleanlæg får De 100% udnyttelse af den energi som solcelleanlæget producere, og som De selv forbruger inden for en time.

helsingør-elteknik 3kWp solcelle anlæg på villa i nordsjællandTimebaseret nettomålerordng
Den timebaserede nettomålerorgning betyder at De slipper for at betale afgifter, tariffer og PSO af den strøm, De bruger inden for den time, hvor den er produceret. Den strøm De ikke selv bruger bliver sendt ud på elnettet, og De vil modtage 1,02 kr. pr. kWh, hvis De kommer med i puljen og anlægget bliver etableret inden udgangen af 2015

Solcellemarkedet er igen attraktivt!
De længe ventede nye regler for solceller er nu meget tæt på at blive iværksat. Det betyder, at solcellekøbere får mulighed for at opnå en forhøjet afregningspris for eventuel overproduktion.

Den midlertidigt forhøjede støtte til solceller, som vedtaget ved lov nr. 900 af 4. juli 2013, forventes at blive sat i kraft den 11. februar 2015. Den forhøjede støtte har relevans for solcelleanlæg, der kan omfattes af overgangsordningerne, og nye anlæg, der kan få del i puljen til private husstande, som man kan læse nærmere om nedenfor.

Den nye ordning
De forhøjede satser, der indgår i puljen, følger en degressiv skala, der gives i ti år fra nettilslutningstidspunktet. Satsen afhænger af anlægstype, og hvilket år man opnår tilsagn fra puljen. Første ansøgningsrunde til puljeordningen til private husstande forventes at blive igangsat den 16. marts 2015 og afsluttet 31. maj 2015. 

Kapaciteten på 20 MW for henholdsvis 2013- og 2014-puljerne bliver overført til 2015, således at der i 2015 kan udbydes i alt 60 MW, som vil kunne opnå det for 2015 gældende pristillæg i 10 år fra nettilslutningstidspunktet.

 Fakta omkring ny solcelleordning
  • Puljen for 2015 er på 60MW for anlæg til private huse
  • Afregningsprisen for anlægets overproduktion er kr. 1,02 pr. kWh i 2015 og 10 år frem.
  • 2015-puljen er åben fra 15. marts til 31 maj 2015
  • Ansøgninger skal blandt andet indeholde skriftlig dokumentation for aftale om køb af solceller samt en erklæring fra leverandøren om, at aftalen kan ophæves, hvis der ikke der ikke opnås plads i puljen.
  • Anlæget må højest være på 6 kW.
For at få maksimalt udbytte af den nye ordning er det vigtigt at egetforbruget er tilpasset solcelleanlægget. Det giver derfor rigtig god mening at investere i solceller såfremt varmekilden er elektricitet (el-radiatorer eller varmepumpe). Derudover kan boliger med et elforbrug fra 3000 kWh årligt, opnå gode tilbagebetalingstider med et solcelleanlæg fra 1,5 kWp.

Overgangsordningen
Den ekstra støtte blev kaldt overgangsordningen og omfatter anlæg, som er sat op, tilmeldt netselskabet eller, som der er indgået bindende kontrakt på mellem 20. november 2012 og 19. marts 2013. Ejerne af eksisterende solcelleanlæg har indtil i dag blot fået udbetalt 60 øre pr. kWh, de har solgt til elnettet. Nu kan de få udbetalt restbeløbet op til 1,02 kroner pr. kWh med tilbagevirkende kraft – hvis de altså ansøger Energinet.dk om dette.

Ordningen gælder også for anlæg, som ikke er bygget endnu, men blot anmeldt eller som der er indgået bindende kontrakt på. Ifølge den seneste opgørelse fra Energinet. dk ville 128 MW solcellekapacitet fordelt på godt 5.000 anlæg kunne komme ind under overgangsordningen.

Efter solcelleboomet i 2012, har vi oplevet flere leverandører, der ikke kunne opfylde de gældende kvalitetskrav. Såfremt der ikke står en erfaren og velkonsolideret virksomhed bag, kan det betyde tab af de investerede penge.

Solceller er en langsigtet investering med en forventet levetid på minimum 25 år – det er derfor vigtigt, at slutbrugere får et anlæg, der yder optimalt igennem hele anlæggets levetid.

HELSINGØR EL-TEKNIK har indgået aftale med en række af solcellemarkedets største aktører. Dette sikrer at HELSINGØR EL-TEKNIKs kunder får nogle af markedets mest gennemtestede og professionelle løsninger.

Kontakt HELSINGØR EL-TEKNIK og få et uforpligtnende møde, så vi sammen kan finde den solcelleløsning der passer Dem bedst.

kso soscelle certificeret

Ring 49 10 95 65

Helsingør El-Teknik - Egeskovvej 6 D - 3490 Kvistgård - tlf. 49 10 95 65 - mail. info@helsingor-elteknik.dk - CVR. 33 35 63 74